info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 17:18
kontakt
RYVU
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 488,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 383,00
Zysk (strata) brutto -16 174,00
Zysk (strata) netto -16 540,00
Amortyzacja 6 133,00
Aktywa 278 779,00
Kapitał własny 175 745,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,04