info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.02, godz. 10:38
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 330,00 281,00
-14,8%
642,00
128,5%
11,00
-98,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94,00 100,00
6,4%
9,00
-91,0%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 91,00 97,00
6,6%
8,00
-91,8%
2,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 66,00 75,00
13,6%
16,00
-78,7%
-6,00
---
Amortyzacja 40,00 41,00
2,5%
41,00
0,0%
42,00
2,4%
Aktywa 9 769,00 9 636,00
-1,4%
8 794,00
-8,7%
8 527,00
-3,0%
Kapitał własny 8 797,00 8 871,00
0,8%
7 608,00
-14,2%
7 601,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
1,0%
0,36
-14,3%
0,36
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
33,3%
0,00
-75,0%
0,00
---