info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 02:30
kontakt
METAVERSUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168,00 151,00
-10,1%
36,00
-76,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18,00 -22,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto 18,00 -23,00
---
2,00
---
Zysk (strata) netto 18,00 -23,00
---
2,00
---
Amortyzacja 24,00 24,00
0,0%
8,00
-66,7%
Aktywa 777,00 767,00
-1,3%
811,00
5,7%
Kapitał własny 24,00 1,00
-95,8%
4,00
300,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---