info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 13:36
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 723,00 12 419,00
-9,5%
16 417,00
32,2%
12 626,00
-23,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 719,00 5 615,00
51,0%
8 116,00
44,5%
3 997,00
-50,8%
Zysk (strata) brutto 3 353,00 5 944,00
77,3%
8 328,00
40,1%
4 015,00
-51,8%
Zysk (strata) netto 3 223,00 5 814,00
80,4%
8 198,00
41,0%
3 885,00
-52,6%
Amortyzacja 2 569,00 2 941,00
14,5%
2 915,00
-0,9%
2 880,00
-1,2%
Aktywa 82 085,00 85 003,00
3,6%
86 493,00
1,8%
83 716,00
-3,2%
Kapitał własny 35 662,00 41 424,00
16,2%
49 623,00
19,8%
53 508,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,34
16,2%
2,81
19,8%
3,03
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,33
80,8%
0,46
41,0%
0,22
-52,6%