info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 02:39
kontakt
YELLOWBOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
335,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -74,00 -163,00
---
223,00
---
Zysk (strata) brutto -74,00 -163,00
---
223,00
---
Zysk (strata) netto -74,00 -163,00
---
223,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 013,00 1 003,00
-1,0%
214 247,00
21 260,6%
Kapitał własny 783,00 625,00
-20,2%
213 056,00
33 989,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-20,0%
3,28
3 997,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,00
---