info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 08:35
kontakt
DEKTRA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 298,00 22 571,00
38,5%
25 410,00
12,6%
19 418,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 126,00 2 860,00
154,0%
2 910,00
1,7%
805,00
-72,3%
Zysk (strata) brutto 1 056,00 2 841,00
169,0%
2 732,00
-3,8%
709,00
-74,0%
Zysk (strata) netto 856,00 2 361,00
175,8%
2 198,00
-6,9%
564,00
-74,3%
Amortyzacja 97,00 111,00
14,4%
117,00
5,4%
125,00
6,8%
Aktywa 4 408,00 7 082,00
60,7%
8 308,00
17,3%
4 611,00
-44,5%
Kapitał własny 2 876,00 4 409,00
53,3%
4 344,00
-1,5%
2 700,00
-37,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 3,99
53,3%
3,94
-1,5%
2,45
-37,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 2,14
176,0%
1,99
-6,9%
0,51
-74,3%