info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:52
kontakt
DEKTRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 223,00 6 007,00
-3,5%
5 454,00
-9,2%
9 399,00
72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 739,00 1 099,00
48,7%
463,00
-57,9%
1 606,00
246,9%
Zysk (strata) brutto 766,00 1 103,00
44,0%
433,00
-60,7%
1 532,00
253,8%
Zysk (strata) netto 627,00 972,00
55,0%
340,00
-65,0%
1 236,00
263,5%
Amortyzacja 28,00 28,00
0,0%
32,00
14,3%
29,00
-9,4%
Aktywa 8 101,00 8 441,00
4,2%
7 082,00
-16,1%
11 585,00
63,6%
Kapitał własny 3 097,00 4 069,00
31,4%
4 409,00
8,4%
5 645,00
28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 3,69
31,4%
3,99
8,4%
5,11
28,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,88
55,1%
0,31
-65,0%
1,12
263,3%