info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:10
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-01-312022-04-302022-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 799,00 7 137,00
48,7%
5 807,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 473,00 1 289,00
172,5%
355,00
-72,5%
Zysk (strata) brutto 464,00 1 279,00
175,6%
258,00
-79,8%
Zysk (strata) netto 374,00 1 030,00
175,4%
192,00
-81,4%
Amortyzacja 61,00 60,00
-1,6%
59,00
-1,7%
Aktywa 24 104,00 27 914,00
15,8%
26 074,00
-6,6%
Kapitał własny 13 488,00 14 333,00
6,3%
14 525,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,21 7,66
6,3%
7,76
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,55
175,0%
0,10
-81,3%