info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 09:36
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 292,00 772,00
164,4%
12,00
-98,4%
16,00
33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -317,00 -435,00
---
-267,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) brutto -326,00 -445,00
---
-277,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto -424,00 -445,00
---
69,00
---
-60,00
---
Amortyzacja 5,00 2,00
-60,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 21 970,00 20 701,00
-5,8%
19 478,00
-5,9%
18 765,00
-3,7%
Kapitał własny 13 040,00 12 502,00
-4,1%
10 602,00
-15,2%
10 558,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-3,9%
0,06
-14,9%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---