info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:47
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 29,00
-38,3%
292,00
906,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 -314,00
---
-317,00
---
Zysk (strata) brutto 1 928,00 -331,00
---
-326,00
---
Zysk (strata) netto 1 928,00 -331,00
---
-424,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
5,00
150,0%
Aktywa 22 274,00 22 499,00
1,0%
21 970,00
-2,4%
Kapitał własny 14 123,00 13 593,00
-3,8%
13 040,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-3,6%
0,08
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---