info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.09, godz. 03:38
kontakt
KRUK
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 140 866,00 1 156 664,00
1,4%
1 156 664,00
0,0%
1 192 664,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 440 339,00 332 265,00
-24,5%
332 265,00
0,0%
859 616,00
158,7%
Zysk (strata) brutto 314 210,00 204 441,00
-34,9%
204 441,00
0,0%
773 956,00
278,6%
Zysk (strata) netto 276 390,00 81 356,00
-70,6%
81 356,00
0,0%
694 758,00
754,0%
Amortyzacja 44 043,00 46 543,00
5,7%
46 543,00
0,0%
48 355,00
3,9%
Aktywa 4 839 914,00 4 643 031,00
-4,1%
4 643 031,00
0,0%
5 909 400,00
27,3%
Kapitał własny 1 958 426,00 2 043 771,00
4,4%
2 043 771,00
0,0%
2 600 817,00
27,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 103,45 107,73
4,1%
107,73
0,0%
138,78
28,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,60 4,29
-70,6%
4,29
0,0%
37,07
764,6%