info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 08:50
kontakt
KRUK
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 130 013,00 130 013,00
0,0%
130 013,00
0,0%
164 332,00
26,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -53 655,00 -53 654,00
---
-53 654,00
---
-68 856,00
---
Zysk (strata) brutto 192 513,00 192 513,00
0,0%
192 513,00
0,0%
757 564,00
293,5%
Zysk (strata) netto 81 356,00 81 356,00
0,0%
81 356,00
0,0%
694 758,00
754,0%
Amortyzacja 17 995,00 17 995,00
0,0%
17 995,00
0,0%
16 907,00
-6,0%
Aktywa 3 758 750,00 3 758 750,00
0,0%
3 758 750,00
0,0%
4 414 079,00
17,4%
Kapitał własny 2 043 771,00 2 043 771,00
0,0%
2 043 771,00
0,0%
2 600 817,00
27,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 107,73 107,73
0,0%
107,73
0,0%
138,78
28,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,29 4,29
0,0%
4,29
0,0%
37,07
764,6%