info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:18
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 23 323,00 23 323,00
0,0%
Kapitał własny 17 777,00 17 777,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---