info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.28, godz. 09:44
kontakt
ECNOLOGY
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 071,00 1 859,00
-10,2%
1 989,00
7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 318,00 79,00
-75,2%
229,00
189,9%
Zysk (strata) brutto 316,00 61,00
-80,7%
227,00
272,1%
Zysk (strata) netto 287,00 48,00
-83,3%
212,00
341,7%
Amortyzacja 66,00 38,00
-42,4%
29,00
-23,7%
Aktywa 2 189,00 1 906,00
-12,9%
1 822,00
-4,4%
Kapitał własny 1 145,00 973,00
-15,0%
1 080,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,13
-15,0%
0,14
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-84,2%
0,03
366,7%