info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.19, godz. 04:35
kontakt
BENEFIT
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 612 640,00 612 640,00
0,0%
1 268 370,00
107,0%
1 853 364,00
46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 957,00 -15 957,00
---
179 038,00
---
393 778,00
119,9%
Zysk (strata) brutto -19 754,00 -19 754,00
---
167 864,00
---
435 995,00
159,7%
Zysk (strata) netto -15 598,00 -15 598,00
---
141 535,00
---
348 612,00
146,3%
Amortyzacja 154 475,00 154 475,00
0,0%
171 513,00
11,0%
214 377,00
25,0%
Aktywa 2 042 422,00 2 042 422,00
0,0%
2 087 709,00
2,2%
2 320 183,00
11,1%
Kapitał własny 722 143,00 722 143,00
0,0%
849 866,00
17,7%
1 066 966,00
25,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 246,17 246,17
0,0%
289,71
17,7%
363,71
25,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,32 -5,32
---
48,25
---
118,84
146,3%