info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 03:29
kontakt
BTCSTUDIO
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 996,00 1 674,00
68,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -883,00 422,00
---
Zysk (strata) brutto -1 228,00 402,00
---
Zysk (strata) netto -1 233,00 402,00
---
Amortyzacja 105,00 37,00
-64,8%
Aktywa 11 983,00 21 226,00
77,1%
Kapitał własny 9 346,00 19 707,00
110,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,61
-33,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,01
---