info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.25, godz. 10:53
kontakt
BTCSTUDIO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 584,00 241,00
-58,7%
769,00
219,1%
244,00
-68,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 452,00 -925,00
---
-18,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) brutto -3 476,00 -1 266,00
---
-37,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto -3 458,00 -1 266,00
---
-37,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 10 488,00 10 912,00
4,0%
20 038,00
83,6%
20 180,00
0,7%
Kapitał własny 2 900,00 8 851,00
205,2%
18 772,00
112,1%
18 518,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,87
145,5%
0,58
-33,4%
0,57
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,12
---
-0,00
---
-0,01
---