info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 17:50
kontakt
BTCSTUDIO
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 506,00 1 197,00
136,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 66,00
---
Zysk (strata) brutto -130,00 47,00
---
Zysk (strata) netto -130,00 47,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 12 156,00 21 652,00
78,1%
Kapitał własny 3 231,00 10 742,00
232,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,49
24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---