info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:07
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 461,00 147,00
-68,1%
2,00
-98,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 275,00 6,00
-97,8%
-125,00
---
Zysk (strata) brutto 280,00 5,00
-98,2%
-137,00
---
Zysk (strata) netto 280,00 5,00
-98,2%
-137,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 10 488,00 25 329,00
141,5%
11 103,00
-56,2%
Kapitał własny 2 900,00 17 325,00
497,4%
2 768,00
-84,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 2,12
497,5%
0,34
-84,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-97,1%
-0,02
---