info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:45
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 360,00 72,00
-80,0%
113,00
56,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 -121,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto 1 158,00 773,00
-33,2%
-118,00
---
Zysk (strata) netto 1 158,00 773,00
-33,2%
-118,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 52 886,00 51 966,00
-1,7%
53 139,00
2,3%
Kapitał własny 47 051,00 46 474,00
-1,2%
47 706,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,91 1,89
-1,3%
1,94
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,03
-34,0%
-0,00
---