info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 10:52
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 502,00 306,00
-39,0%
300,00
-2,0%
220,00
-26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 313,00 166,00
-47,0%
-408,00
---
-230,00
---
Zysk (strata) brutto 313,00 166,00
-47,0%
-408,00
---
-231,00
---
Zysk (strata) netto 267,00 166,00
-37,8%
-408,00
---
-231,00
---
Amortyzacja 0,00 20,00
---
151,00
655,0%
0,00
---
Aktywa 18 475,00 20 795,00
12,6%
22 701,00
9,2%
19 287,00
-15,0%
Kapitał własny 14 188,00 14 337,00
1,1%
13 746,00
-4,1%
13 500,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,72
1,1%
0,69
-4,2%
0,68
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-38,5%
-0,02
---
-0,01
---