info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 20:41
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -227,00
Zysk (strata) brutto -227,00
Zysk (strata) netto -227,00
Amortyzacja -1,00
Aktywa 206,00
Kapitał własny -27 053,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03