info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.18, godz. 15:40
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 457,00 11,00
-97,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -481,00 -332,00
---
Zysk (strata) brutto -558,00 -332,00
---
Zysk (strata) netto -558,00 -332,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 415,00 1 449,00
-40,0%
Kapitał własny -3 754,00 -419,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,04
---