info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.28, godz. 04:37
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 512,00 -227,00
---
Zysk (strata) brutto -1 512,00 -227,00
---
Zysk (strata) netto -1 512,00 -227,00
---
Amortyzacja 6,00 -1,00
---
Aktywa 206,00 206,00
0,0%
Kapitał własny -26 826,00 -27 053,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,02 -3,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,03
---