info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:18
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 339,00 895,00
-79,4%
366,00
-59,1%
151,00
-58,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -926,00 -210,00
---
111,00
---
504,00
354,1%
Zysk (strata) brutto -13 396,00 -204,00
---
118,00
---
485,00
311,0%
Zysk (strata) netto -13 069,00 -204,00
---
118,00
---
447,00
278,8%
Amortyzacja 34,00 12,00
-64,7%
12,00
0,0%
9,00
-25,0%
Aktywa 3 400,00 2 104,00
-38,1%
1 591,00
-24,4%
1 416,00
-11,0%
Kapitał własny 90,00 -114,00
---
4,00
---
451,00
11 175,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,00
---
0,00
---
0,00
300,0%