info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.09, godz. 16:48
kontakt
DIGITREE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 598,00 6 526,00
16,6%
8 859,00
35,7%
8 036,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -259,00 254,00
---
246,00
-3,1%
285,00
15,9%
Zysk (strata) brutto -305,00 184,00
---
2 213,00
1 102,7%
257,00
-88,4%
Zysk (strata) netto -305,00 238,00
---
2 213,00
829,8%
257,00
-88,4%
Amortyzacja 197,00 231,00
17,3%
237,00
2,6%
205,00
-13,5%
Aktywa 24 580,00 27 531,00
12,0%
30 477,00
10,7%
28 543,00
-6,3%
Kapitał własny 15 997,00 16 235,00
1,5%
18 455,00
13,7%
18 712,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,44 6,53
1,5%
7,42
13,7%
7,53
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,10
---
0,89
827,1%
0,10
-88,4%