info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 05:44
kontakt
WESTREAL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
120,00
---
96,00
-20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 -14 019,00
---
-2 332,00
---
38,00
---
Zysk (strata) brutto -15,00 -14 027,00
---
-2 341,00
---
27,00
---
Zysk (strata) netto -15,00 -14 038,00
---
-2 339,00
---
28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 610,00 4 618,00
-75,2%
2 245,00
-51,4%
5 306,00
136,3%
Kapitał własny 14 550,00 512,00
-96,5%
-1 827,00
---
865,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 0,05
-96,5%
-0,18
---
0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -1,40
---
-0,23
---
0,00
---