info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 20:16
kontakt
DCD
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00
Zysk (strata) brutto -32,00
Zysk (strata) netto -32,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 209,00
Kapitał własny 5 767,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00