info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 09:01
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00 34,00
-12,8%
73,00
114,7%
81,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -69,00
---
21,00
---
38,00
81,0%
Zysk (strata) brutto -443,00 -72,00
---
5,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) netto -443,00 75,00
---
5,00
-93,3%
-43,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 12 306,00 7 887,00
-35,9%
7 796,00
-1,2%
7 703,00
-1,2%
Kapitał własny 4 220,00 351,00
-91,7%
492,00
40,2%
313,00
-36,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,07
-91,7%
0,10
40,0%
0,06
-35,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,02
---
0,00
-93,3%
-0,01
---