info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 22:50
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-07-312021-10-312022-01-312022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 863,00 5 677,00
47,0%
7 701,00
35,7%
5 539,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 163,00 70,00
-57,1%
683,00
875,7%
120,00
-82,4%
Zysk (strata) brutto 150,00 69,00
-54,0%
684,00
891,3%
135,00
-80,3%
Zysk (strata) netto 120,00 55,00
-54,2%
553,00
905,5%
107,00
-80,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 494,00 8 612,00
14,9%
10 466,00
21,5%
10 794,00
3,1%
Kapitał własny 5 562,00 5 154,00
-7,3%
5 706,00
10,7%
5 813,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,78 2,58
-7,3%
2,85
10,7%
2,91
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-53,3%
0,28
885,7%
0,05
-80,4%