info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 09:07
kontakt
FINTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 792,00 7 082,00
794,2%
24 105,00
240,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -292,00 367,00
---
2 334,00
536,0%
Zysk (strata) brutto -292,00 366,00
---
2 331,00
536,9%
Zysk (strata) netto -292,00 366,00
---
1 858,00
407,7%
Amortyzacja 27,00 62,00
129,6%
0,00
---
Aktywa 6 253,00 14 026,00
124,3%
30 403,00
116,8%
Kapitał własny 6 132,00 6 370,00
3,9%
8 576,00
34,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
3,6%
0,12
34,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,02
400,0%