info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 17:46
kontakt
FINTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 663,00 304,00
-54,1%
792,00
160,5%
7 082,00
794,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -48,00
---
-292,00
---
367,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -40,00
---
-292,00
---
366,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -40,00
---
-292,00
---
366,00
---
Amortyzacja 0,00 12,00
---
27,00
125,0%
62,00
129,6%
Aktywa 6 497,00 6 837,00
5,2%
6 253,00
-8,5%
14 026,00
124,3%
Kapitał własny 6 452,00 6 734,00
4,4%
6 132,00
-8,9%
6 370,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
4,5%
0,08
-8,7%
0,09
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---