info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 10:05
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 335,00 527,00
57,3%
6 555,00
1 143,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -179,00 14,00
---
353,00
2 421,4%
Zysk (strata) brutto -160,00 14,00
---
352,00
2 414,3%
Zysk (strata) netto -160,00 14,00
---
352,00
2 414,3%
Amortyzacja 31,00 31,00
0,0%
31,00
0,0%
Aktywa 6 117,00 6 155,00
0,6%
14 026,00
127,9%
Kapitał własny 6 003,00 6 018,00
0,2%
6 370,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,09
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---