info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 03:01
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 291,00 39 726,00
-8,2%
16 945,00
-57,3%
13 929,00
-17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 935,00 1 445,00
54,5%
743,00
-48,6%
312,00
-58,0%
Zysk (strata) brutto 944,00 1 500,00
58,9%
-11 063,00
---
-4 921,00
---
Zysk (strata) netto 944,00 1 500,00
58,9%
-11 063,00
---
-4 921,00
---
Amortyzacja 183,00 179,00
-2,2%
179,00
0,0%
177,00
-1,1%
Aktywa 100 480,00 101 446,00
1,0%
93 211,00
-8,1%
96 238,00
3,2%
Kapitał własny -167 471,00 -165 971,00
---
-177 034,00
---
-181 954,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -112,85 -111,84
---
-119,29
---
-122,61
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 1,01
58,8%
-7,45
---
-3,32
---