info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.12, godz. 20:44
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 348,00 46 943,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 838,00 -319,00
---
Zysk (strata) brutto 838,00 -324,00
---
Zysk (strata) netto 838,00 -324,00
---
Amortyzacja 229,00 230,00
0,4%
Aktywa 106 010,00 100 600,00
-5,1%
Kapitał własny -100 431,00 -100 774,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -67,67 -67,90
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 -0,22
---