info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 14:10
kontakt
INNOGENE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 374,00 4 559,00
231,8%
29 883,00
555,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 430,00 487,00
---
8 655,00
1 677,2%
Zysk (strata) brutto -1 472,00 518,00
---
8 524,00
1 545,6%
Zysk (strata) netto -1 486,00 366,00
---
6 143,00
1 578,4%
Amortyzacja 3 540,00 3 414,00
-3,6%
1 035,00
-69,7%
Aktywa 11 498,00 11 582,00
0,7%
15 214,00
31,4%
Kapitał własny 2 165,00 2 422,00
11,9%
8 162,00
237,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,42
11,8%
1,43
236,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,06
---
1,08
1 582,8%