info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 08:40
kontakt
BROADGATE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 9,00
---
82,00
811,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -872,00 -158,00
---
4 640,00
---
Zysk (strata) brutto -37 106,00 1 612,00
---
1 114,00
-30,9%
Zysk (strata) netto -38 059,00 1 531,00
---
2 149,00
40,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 29 838,00 29 959,00
0,4%
6 965,00
-76,8%
Kapitał własny 1 799,00 3 330,00
85,1%
5 479,00
64,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,27
84,4%
0,45
64,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,10 0,12
---
0,18
40,0%