info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 08:51
kontakt
BROADGATE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 5,00
---
22,00
340,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -114,00 -32,00
---
-10,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto -220,00 1 823,00
---
208,00
-88,6%
-30,00
---
Zysk (strata) netto -220,00 1 823,00
---
185,00
-89,9%
-30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 56 490,00 30 927,00
-45,3%
30 442,00
-1,6%
6 968,00
-77,1%
Kapitał własny 39 638,00 3 622,00
-90,9%
3 515,00
-3,0%
5 442,00
54,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23 0,30
-90,9%
0,29
-3,1%
0,44
54,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,15
---
0,02
-89,9%
-0,00
---