info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 08:23
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 19,00
-53,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 4 624,00
17 684,6%
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -547,00 1 454,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -783,00 2 746,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 31 434,00 6 965,00
-77,8%
6 964,00
-0,0%
Kapitał własny 2 733,00 5 479,00
100,5%
5 460,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,45
100,0%
0,44
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,22
---
-0,00
---