info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.25, godz. 19:08
kontakt
FOREVEREN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 951,00 23 903,00
84,6%
17 707,00
-25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 930,00 6 878,00
639,6%
3 581,00
-47,9%
Zysk (strata) brutto 1 981,00 7 456,00
276,4%
3 790,00
-49,2%
Zysk (strata) netto 1 553,00 6 225,00
300,8%
2 901,00
-53,4%
Amortyzacja 578,00 396,00
-31,5%
148,00
-62,6%
Aktywa 41 797,00 48 291,00
15,5%
49 770,00
3,1%
Kapitał własny 31 858,00 37 414,00
17,4%
39 758,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,38
17,5%
1,46
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,23
301,8%
0,11
-53,3%