info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 01:05
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 652,00 9 076,00
18,6%
9 950,00
9,6%
7 063,00
-29,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 712,00 1 006,00
-41,2%
2 656,00
164,0%
1 436,00
-45,9%
Zysk (strata) brutto 1 882,00 1 142,00
-39,3%
2 609,00
128,5%
1 553,00
-40,5%
Zysk (strata) netto 1 646,00 918,00
-44,2%
2 073,00
125,8%
1 036,00
-50,0%
Amortyzacja 79,00 70,00
-11,4%
64,00
-8,6%
115,00
79,7%
Aktywa 49 770,00 48 548,00
-2,5%
50 085,00
3,2%
53 143,00
6,1%
Kapitał własny 39 758,00 40 676,00
2,3%
42 749,00
5,1%
43 785,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,50
2,3%
1,57
5,2%
1,61
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-44,3%
0,08
123,5%
0,04
-50,0%