info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:03
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 229,00 5 977,00
14,3%
17 926,00
199,9%
11 823,00
-34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 667,00 42,00
---
6 836,00
16 176,2%
2 364,00
-65,4%
Zysk (strata) brutto -1 679,00 180,00
---
7 276,00
3 942,2%
2 565,00
-64,7%
Zysk (strata) netto -1 564,00 198,00
---
6 027,00
2 943,9%
1 828,00
-69,7%
Amortyzacja 304,00 302,00
-0,7%
94,00
-68,9%
79,00
-16,0%
Aktywa 43 964,00 43 173,00
-1,8%
48 291,00
11,9%
47 838,00
-0,9%
Kapitał własny 31 833,00 32 031,00
0,6%
37 414,00
16,8%
39 242,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,18
0,7%
1,38
16,8%
1,44
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,01
---
0,22
3 071,4%
0,07
-69,8%