info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 13:58
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 003,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 718,00
Zysk (strata) brutto 2 528,00
Zysk (strata) netto 2 049,00
Amortyzacja 2 228,00
Aktywa 95 747,00
Kapitał własny 50 597,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66