info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 18:14
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 331,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281,00
Zysk (strata) brutto 275,00
Zysk (strata) netto 275,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 88 045,00
Kapitał własny 83 722,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05