info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 15:33
kontakt
ELQ
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 577,00 21 717,00
-46,5%
33 138,00
52,6%
86 028,00
159,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 670,00 -1 488,00
---
1 112,00
---
15 323,00
1 278,0%
Zysk (strata) brutto -2 588,00 -1 820,00
---
663,00
---
14 522,00
2 090,3%
Zysk (strata) netto -2 647,00 -1 884,00
---
403,00
---
11 314,00
2 707,4%
Amortyzacja 51,00 1 497,00
2 835,3%
859,00
-42,6%
971,00
13,0%
Aktywa 25 300,00 17 914,00
-29,2%
43 442,00
142,5%
61 108,00
40,7%
Kapitał własny 6 237,00 1 972,00
-68,4%
2 624,00
33,1%
15 027,00
472,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-67,7%
0,03
30,0%
0,15
476,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
0,00
---
0,11
2 725,0%