info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.07, godz. 18:00
kontakt
ELQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 824,00 2 895,00
-24,3%
3 608,00
24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 673,00 -1 017,00
---
-950,00
---
Zysk (strata) brutto 663,00 -1 033,00
---
-843,00
---
Zysk (strata) netto 663,00 -1 033,00
---
-843,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 28 448,00 23 967,00
-15,8%
27 588,00
15,1%
Kapitał własny 17 330,00 14 701,00
-15,2%
13 858,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,15
-15,0%
0,14
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,01
---