info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 10:11
kontakt
MOVGAMVR
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 383,00 200,00
-47,8%
105,00
-47,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -280,00 -83,00
---
46,00
---
Zysk (strata) brutto -282,00 -114,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -282,00 -114,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 91,00 106,00
16,5%
48,00
-54,7%
Aktywa 1 995,00 1 619,00
-18,8%
441,00
-72,8%
Kapitał własny 1 013,00 672,00
-33,7%
220,00
-67,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,07
-33,6%
0,02
-67,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,00
---