info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 20:26
kontakt
MOVGAMVR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 383,00 200,00
-47,8%
105,00
-47,5%
152,00
44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -268,00 -73,00
---
59,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto -271,00 -105,00
---
24,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -271,00 -105,00
---
24,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 91,00 106,00
16,5%
48,00
-54,7%
0,00
---
Aktywa 1 774,00 1 404,00
-20,9%
441,00
-68,6%
573,00
29,9%
Kapitał własny 822,00 495,00
-39,8%
220,00
-55,6%
1,00
-99,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-39,5%
0,02
-55,8%
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,00
---
-0,00
---