info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:25
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 39,00
-9,3%
39,00
0,0%
40,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 011,00 2 857,00
---
5 053,00
76,9%
-1 580,00
---
Zysk (strata) brutto 63 188,00 2 772,00
-95,6%
85 499,00
2 984,4%
-671,00
---
Zysk (strata) netto 63 307,00 2 680,00
-95,8%
85 724,00
3 098,7%
-743,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 250 662,00 252 763,00
0,8%
326 617,00
29,2%
154 224,00
-52,8%
Kapitał własny 202 808,00 205 488,00
1,3%
291 212,00
41,7%
118 891,00
-59,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,69 7,79
1,3%
11,04
41,7%
4,51
-59,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 0,10
-95,8%
3,25
3 087,3%
-0,03
---