info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.02, godz. 12:56
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
6,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 049,00 15 375,00
---
15 375,00
0,0%
15 375,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -3 187,00 11 520,00
---
11 520,00
0,0%
11 520,00
0,0%
Zysk (strata) netto -3 495,00 17 757,00
---
17 757,00
0,0%
17 757,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 66 495,00 33 508,00
-49,6%
33 508,00
0,0%
33 508,00
0,0%
Kapitał własny 57 176,00 29 020,00
-49,2%
29 020,00
0,0%
29 020,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,38 3,24
-49,2%
3,24
0,0%
3,24
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 1,98
---
1,98
0,0%
1,98
0,0%