info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 21:01
kontakt
GRUPAREC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 957,00 66 960,00
28,9%
86 254,00
28,8%
108 810,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 351,00 9 109,00
109,4%
16 331,00
79,3%
15 416,00
-5,6%
Zysk (strata) brutto 1 824,00 6 182,00
238,9%
14 342,00
132,0%
10 860,00
-24,3%
Zysk (strata) netto 1 130,00 5 129,00
353,9%
11 462,00
123,5%
8 523,00
-25,6%
Amortyzacja 6 007,00 8 910,00
48,3%
9 676,00
8,6%
10 487,00
8,4%
Aktywa 132 352,00 134 159,00
1,4%
143 626,00
7,1%
181 897,00
26,6%
Kapitał własny 29 462,00 33 908,00
15,1%
44 816,00
32,2%
52 450,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,83 20,52
15,1%
27,13
32,2%
31,75
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 3,10
353,9%
6,94
123,5%
5,16
-25,7%