info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:35
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 083,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274,00
Zysk (strata) brutto 273,00
Zysk (strata) netto 270,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 18 748,00
Kapitał własny 16 679,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,10
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16