info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 05:36
kontakt
MFO
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 409 974,00 590 466,00
44,0%
590 467,00
0,0%
295 797,00
-49,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 552,00 57 133,00
-14,2%
57 134,00
0,0%
1 744,00
-96,9%
Zysk (strata) brutto 65 625,00 56 052,00
-14,6%
56 052,00
0,0%
-5 634,00
---
Zysk (strata) netto 53 080,00 45 306,00
-14,6%
45 306,00
0,0%
-6 879,00
---
Amortyzacja 2 594,00 3 235,00
24,7%
3 235,00
0,0%
4 273,00
32,1%
Aktywa 417 109,00 629 818,00
51,0%
634 018,00
0,7%
506 251,00
-20,2%
Kapitał własny 233 771,00 334 953,00
43,3%
334 953,00
0,0%
307 489,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,38 50,69
43,3%
50,69
0,0%
46,54
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,03 6,86
-14,6%
6,86
0,0%
-1,04
---