info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:45
kontakt
TELIANI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 275,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 221,00
Zysk (strata) brutto 237,00
Zysk (strata) netto 201,00
Amortyzacja 24,00
Aktywa 4 979,00
Kapitał własny 3 979,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04