info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 03:32
kontakt
EUCO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 632,00 25 577,00
-13,7%
17 526,00
-31,5%
17 526,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 104,00 4 941,00
-19,1%
3 222,00
-34,8%
3 574,00
10,9%
Zysk (strata) brutto 4 545,00 3 808,00
-16,2%
1 565,00
-58,9%
1 565,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 534,00 3 214,00
-9,1%
888,00
-72,4%
888,00
0,0%
Amortyzacja 980,00 1 034,00
5,5%
611,00
-40,9%
611,00
0,0%
Aktywa 191 419,00 193 620,00
1,1%
163 966,00
-15,3%
163 966,00
0,0%
Kapitał własny 47 861,00 57 088,00
19,3%
34 766,00
-39,1%
34 766,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,55 10,19
19,3%
6,21
-39,1%
6,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,57
-9,0%
0,16
-72,3%
0,16
0,0%